Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Projektblog » Detail » Billedsproget som katalysator for nabosprogstilegnelse
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Billedsproget som katalysator for nabosprogstilegnelse

Eleverne fra Brundlund billedskole og Danewerkschule i Schleswig har gennem projektet ”Unge talenter møder ekspressionismen” udviklet deres talent ved at arbejde med den danske ekspressionist Svend Wiig Hansen og ekspressionisterne fra Rolf Horn-samlingen. Projektet har bestået af en række gensidige besøg og fælles øvelser. 

Alle - både lærere og elever – synes, det har været hyggeligt at være fælles om projektet - man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Deltagerne har været elever fra Brundlund billedskole (11-15 år). Billedskolen er et frivilligt tilbud for skoleelever, primært i Aabenraa Kommune, der interesserer sig for billedkunst. På tysk side er det danskholdet fra Danewerkschule. Eleverne er 13-14 år og fra forskellige klasser. Deltagelsen i projektet har været frivilligt som en mulighed for at øve sig i praktisk sprogbrug. 

Projektlederne fortæller, at børnene er blevet blandet (dansk-tysk), når der skulle løses opgaver i grupper. Dermed er de blevet mere parate til at begå sig på det andet sprog. Rita Elmholt vurderer, at omkring en tredjedel af deltagerne på kort tid har forbedret deres interkulturelle kompetencer markant. Men en længerevarende lejrskole ville hjælpe endnu mere. 

Billedsproget er internationalt, og det har været en gevinst at udforske to forskellige ekspressionister på forskellige sprog. Deltagerne er gået nysgerrigt ind i projektet, for selvom Danmark og Tyskland er naboer med en fælles kulturhistorie, har det fra de unges perspektiv alligevel føltes lidt eksotisk at besøge det andet land. I starten var kommunikationen mellem deltagerne meget tøvende og højst med enstavelsesord. Men efterhånden - og især når de ikke følte sig iagttaget af lærerne - talte de mere sammen.

Christian, 13 år, fra Brundlund billedskole fortæller: ”Det var sjovt at møde min nye makker, Jan, fra Tyskland. Først kunne vi ikke rigtig snakke sammen, kun med tegnsprog. Men vi har lært at arbejde sammen, f.eks. har vi malet menneskefigurer på ure inspireret af Sven Wiig. Det var sjovere end bare at tegne en tegning.”

Unge talenter møder ekspressionismen bliver af projektlederne betegnet som et pilotprojekt, der har givet lyst til nye projekter. Nu da de kender hinanden, vil de gerne iværksætte nye, større projekter. Men inden man starter på et stort samarbejdsprojekt, skal man jo kende hinanden.

Zusammenfassung
Die Schüler der Kunstschulen Brundlund Slot und der Danewerkschule in Schleswig entwickelten im Rahmen des Projekts „Junge Talente beschäftigen sich mit Expressionismus“ ihr Talent anhand der Expressionisten Svend Wiig Hansen sowie der Sammlung Rolf Horn. Aber nicht nur das. Gleichzeitig haben die Teilnehmer die Nachbarsprache gelernt und überhaupt ihre interkulturellen Kompetenzen gestärkt. Und die Projektleiter haben eine gemeinsame Kooperationsplattform entwickelt. Das Projekt bestand aus gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Übungen. 

Unge talenter møder ekspressionismen

Offentliggjort

27.07.2015

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts