Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » news-detail » WASTE FOR LIFE - Havfald
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Foto: Tim Riediger

WASTE FOR LIFE - Havfald

Kunstværket ved den gamle sluse i Højer (Slusevej, 6280 Højer) vises til den 19. november.

Baggrund:

Elever fra Højer Efterskole (DK) og Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll (D) mødtes tirsdag 8. maj for at samle havfald på kyststrækninger langs Vadehavet på begge sider af den dansk-tyske grænse. Projektet er en del af et lokalt grænseoverskridende projekt, men også et led i en global bølge af projekter, der alle sammen kæmper for et renere havmiljø.

Mange forestiller sig fejlagtigt at forurening af havet er noget, der kun foregår andre steder i verden. Også danske og tyske farvande bliver forurenet.

’Vi skal blive bedre til at passe på vores have, specielt vores følsomme Vadehav. Dette projekt er en oplagt mulighed for, at vi kan lære vores unge, hvad det betyder at passe på økosystemet, og det er en vigtig del af vores samfundsop- gave’, udtaler Mads Hegaard Hansen forstander på Højer Efterskole.

Plastic fantastic?

Der udledes hvert år omkring 6,4 mio. ton affald i verdens have. Det har store konsekvenser for både mennesker, fisk og miljøet. Ifølge kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO, dumpes der årligt 20.000 ton affald - alene i Nordsøen. 75 procent af alt marint affald i havene vurderes at være plastik. Plastik kan på grund af dens lange ned- brydningstid være mere end 100 år i havet. 

Når plastik havner i vores have er det livsfarligt for havdyr og skader miljøet. Hvis vi lærer at genanvende/recycle vores plastprodukter, kan det transformeres til en fantastisk ressource, der kan genbruges til fx møbler, tøj, byggema- terialer og andre genanvendelige produkter. Der udvikles hele tiden nye teknologier til at kunne omdanne plastikaffald.

Danmarks Havfaldshelte

Udover, at de unge skal samle havfald, byder dagen på fællesmiddag på Højer Efterskole, hvor der også vil være op- læg af Peter Michelsen fra Ren strand Fanø. Han er gået et skridt videre end at samle havfald - han sporer også affal- det tilbage til ejeren, og det vil han fortælle mere om. Derudover vil Anne Husum Marboe fra Nationalpark Vadehavet fortæller om havfalds påvirkning af Vadehavet.

Baggrund for projektet

Danmark har ca. 8700 km. kyststrækning og Tyskland har kyststrækning både mod Østersøen og Vesterhavet. Kreis Nordfriesland og Tønder Kommune har begge kyststrækning mod Vadehavet, som både er Nationalpark og en del af UNESCO Verdensnaturarv. Det tildeler et særligt ansvar omkring oplysning og indsats, der gør opmærksom på og skaber forståelse for problematikken omkring affald i vores have (HavFald), hvorfor et grænseoverskridende kultur-samarbejde mellem Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland, der sætter fokus på problematikken især i Vadehavet har relevans.

Fakta om projektet

Formålet med det dansk/tyske Havfalds-projekt ’Waste for life’ er at skabe debat og en bevidstgørelse omkring det store problem, som affald i vores have udgør. Projektet har særligt fokus på det lokale problem i forhold til Vadehavet, som er særligt følsom overfor havfald, da det er spisekammer for et meget stort antal fugle, havdyr og fisk. Derfor indgår der i projektet indsamling af havfald på både den tyske og danske del af Vadehavet.

Derudover bruger projektet kunstens styrke til at gøre opmærksom på, hvor omfangsrigt problemet med Havfald er, ved at danske og tyske kunstnere går sammen om at skabe en kunstinstallation, der opstilles tæt på Vadehavet sene- re på året. Kunstens væsen kan ofte formidle et budskab på en mere direkte måde og gøre opmærksom på en problematik og dermed anspore mennesker til at handle.

Projektaktiviteter:

•          Åbning af infotelt A. R. Kjærbysvej 8, 6280 Højer, onsdag 9. maj 2018

•          Udarbejdelse af kunstprojekt med danske og tyske kunstnere, maj – sept. 2018

•          Fernisering af kunstprojekt, oktober 2018

Samarbejdspartnere

Projektet er et dansk-tysk kultur-projekt, der er et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland og med støtte fra interreg-midler fra KursKultur.

IDÉ- OG PROJEKTUDVIKLER

Fritz Sönnichsen, entreprenør og kunstner Jes Vagnby, arkitekt og kunstner

KONTAKTOPLYSNINGER

Jes Vagnby

Mail: jes(at)vagnby.dk Mobil: 40632280

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts