Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » news-detail » Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Perspektivskifte 2020 – 100 års grænsehistorier

15. marts til 31. oktober 2020

Med udstillingen „Perspektivskifte 2020“ – den dyreste og mest omfangsrige udstilling, som nogensinde er blevet udviklet og vist i Flensborg – yder Flensborg by/Stadt Flensburg det største enkeltbidrag til jubilæumsåret i delstaten Slesvig-Holsten. En helt ny tilgang til emnet overlader ikke fortolkning og tydning til nogen enkelt side eller person, men stiller mangfoldighed og udvikling i grænseregionen i centrum. Blikket er ikke – som vanligt for museer – blot rettet bagud i historien. I større grad står emner som identitet, transit og flygtninge i fokus, her og nu og også med henblik på grænsens fremtid.  

Udstillingens ophavsmænd træder bevidst i baggrunden. Hvor det er muligt, kommer øjenvidner og berørte selv til orde og fortæller ud fra deres respektive personlige perspektiv grænsehistorier fra de 100 år siden Folkeafstemningen den 14. marts 1920. Usædvanlige objekter, billeder og videoer illustrerer disse historier på anskuelig vis.  

Udstillingen starter med spørgsmålet om opståelsen af grænsen, med de positive og negative konsekvenser for byen Flensborg og grænseregionen. En speciel opmærksomhed rettes mod det vigtige emne vedrørende identiteten som opfattet hos flertal og mindretal. Andre centrale emner er grænsen som transit-rum, det højaktuelle tema flygtninge og grænsen på vandsiden. Hvordan fremtiden ser ud for grænsen, viser danske og tyske børn & unge i form af billeder og videoer.  

De som ønsker at berette deres egen fortælling eller dele deres personlige perspektiv med andre, er hjerteligt indbudt hertil via én af udstillingens interaktive ´vær med´-stationer eller via app´en FLEO2020. 

„Perspektivskifte 2020“ vises på tre forskellige lokaliteter i Flensborg: På Museumsberg Flensburg, på Flensburger Schifffahrtsmuseum og på Dansk Centralbibliotek. Disse følges senere op med et nyt udstillingssted i Sønderborgs Multikulturhus. Udstillingskonceptet er udviklet under ledelse af museumsdirektør Dr. Michael Fuhr af Hamborg-kontoret gwfAusstellungen, med faglig understøttelse af et interdisciplinært ekspertråd og de deltagende huses medarbejderstab.  

Udstillingens protektor er Tysklands forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, hvor Flensborg By er arrangør og økonomisk ansvarlig. Projektet understøttes af Sønderborg Kommune, Ministeriet for Uddannelse, Videnskab og Kultur, Slesvig-Holstens delstatsregering, Slesvig-Holstens Kulturfond (Kulturstiftung), Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein og Nord-Ostsee-Sparkasse.  

"Perspektivskifte 2020" indeholder også en udstilling af værker, lavet af elever fra tyske og danske skoleelever, der har deltaget i Ungdomskunstlaboratorium, som en del af "2020 for unge". Her har eleverne bl.a. beskæftiget sig med emnerne grænser og demokrati. 

Du kan læse mere om projektet her: https://www.kulturfokus.dk/2020-for-unge/ og se en film om kunstworkshopsene: Ung 2020

Derudover kan du se et lille udpluk af de unges værker her: http://ju2020mail.art/

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts