Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » news-detail » KursKultur 2.0 am Start
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

KursKultur 2.0 giver nye muligheder

Støtte til dansk-tyske møder og kulturprojekter

Interreg-projektet KursKultur 2.0 er grænselandets kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0 er efterfølgeren til KursKultur-projektet og har som overordnet mål at fremme den interkulturelle dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen.

Opgaver: Projektet støtter dansk-tyske mikroprojekter og skal styrke det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen. KursKultur 2.0 udarbejder desuden aktiviteter, som synliggør vores fælles dansk-tyske kulturarv.

Støttepuljer: For at opnå målene er der bl.a. etableret forskellige støttepuljer. De fremmer grænseoverskridende, mellemfolkelige projekter. Kultur- og netværkspuljen på 5 mio DKK støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne. Transportpuljen på 1.005.000 DKK støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning. Den nyetablerede strakspulje på 500.000 DKK fremmer netværksdannelse, mindre dansk-tyske projekter, udviklingen af nye projektideer og fremadrettede partnerskaber.

Ansøgningsfrist: Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020. Projektsekretariatet tilbyder igen projektrådgivning.
Det er løbende muligt at ansøge om midler til transport- og strakspuljen.
Yderligere informationer: https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/

Partnerskab: Det nye ved KursKultur 2.0 er den geografiske udvidelse af partnerskabet. Således er der etableret samarbejde med Professionshøjskolen Absalon (Roskilde), Museum Lolland-Falster og Næstved Kommune. Dette bidrager til at styrke det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen i et større geografisk område. Derigennem opstår nye og innovative projekter og partnerskaber.

Gennem partnerskabet med Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd og netværkspartnerskabet med Christian-Albrechts Universität Kiel, Københavns Universitet og Århus Universitet skal der defineres en nabosprogsdidaktik og udvikles materialer til nabosprogsundervisningen.

Info: Interreg-projektet KursKultur 2.0 slutter den 30. juni 2022. Interreg-tilskuddet er på 16.390.00 DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør 23.632.610,60 DKK/ 3.172.162,50 Euro.

Partnere: Region Sønderjylland-Schleswig/ Aabenraa Kommune (Leadpartner), Tønder, Haderslev og Sønderborg kommune, Kreise Nordfriesland/ Kulturstiftung Nordfriesland og Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, UC Syd, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland.

Netværkspartnere: Projektet KursKultur 2.0 har over 50 netværkspartnere. Land Schleswig-Holstein og faggruppen Sport i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager økonomisk til projektet.

Støttehenvisning: KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts