Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » news-detail » Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hat gewählt
Søg arrangement
Støttet af

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig med ny formand

Gabriele Stappert fra Flensburg valgt som ny formand

I Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig står hvert andet år formandsposten til valg. Det går på skift mellem Danmark og Tyskland. De sidste to år har Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg Kommune været formand. Nu er Gabriele Stappert fra Stadt Flensburg valgt som ny formand.

-       Jeg ser frem til min nye opgave og vil fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde, vi har her i udvalget. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs opgave er at styrke og udvikle det grænseoverskridende kulturarbejde. Vi diskuterer fælles tiltag, men informerer også hinanden om, hvad der rører sig hos de forskellige partnere.

-       De næste store emner, vi tager fat på, er det Europæiske Kulturarvsår 2018 og 100-året for afstemningen i 1920. Grænsejubilæet spillede også en stor rolle under det besøg, som den slesvig-holstenske ministerpræsident, Daniel Günther, netop har været på i København. For mig er det vigtigt, at vi i Region Sønderjylland-Schleswig er sammen om at markere denne betydningsfulde begivenhed i vores fælles historie. Særligt Flensborg, som regionens største by, bør indtage en aktiv rolle i forbindelse med markeringen i 2020 og vise sig som en pålidelig partner i Region Sønderjylland-Schleswig, siger Gabriele Stappert.

Stephan Kleinschmidts formandspost de sidste to år har været præget af store tiltag på kulturområdet. I september 2015 startede det hidtil største Interreg-projekt KursKultur og forberedelserne til en ny kulturaftale periode gik i gang. I begyndelsen af februar 2017 blev den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig underskrevet af alle parter i forbindelse med en stor konference om det grænseoverskridende kulturmøde.

-       Kulturen har stor betydning for at bringe mennesker sammen. Gennem kulturmøder og socialt samvær lærer vi naboen bedre at kende. Både KursKultur og kulturaftalen er med til styrke det kulturelle fællesskab i Sønderjylland-Schleswig. Som formand har det været min opgave at lytte til partnernes ønsker og finde en fællesnævner i kultursamarbejdet. Kulturen og det grænseoverskridende er en hjertesag for mig. Stort tillykke til Gabriele, udtaler Stephan Kleinschmidt.    

Stephan Kleinschmidt

Han er for tiden formand for ”Udvalget for kulturel og regional udvikling” i Sønderborg Kommune og fortsætter som medlem i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig indtil det danske kommunalvalg i november, hvor han som Slesvigsk Partis kandidat satser på at blive borgmester i Sønderborg Kommune. Han er født i 1977 og arbejder aktuelt i Kiel som rådgiver for den slesvig-holstenske delstatsregering.

Gabriele Stappert
Hun er formand for kulturudvalget i Stadt Flensburg og 2. næstformand i CDU-Ratsfraktion. Hun er født 1965, gift og har en datter. Gabriele Stappert engagerer sig i kommunalpolitikken, for at være med til at udvikle byens kulturelle fremtid. Hun har været medlem i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig i fire år og har de sidste to år fungeret som næstformand.

Kulturudvalg Sønderjylland Schleswig

Samtlige partnere i Region Sønderjylland-Schleswig har to stemmeberettigede medlemmer i kulturudvalget. Disse to medlemmer har tilsammen en suppleant. Det danske, det frisiske og det tyske mindretal, Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein stiller hver med et medlem og har hver en suppleant. Udvalget varetager opgaverne inden for kultur, skole, sprog, børn, unge, sport og fritid. Det fungerer som et uafhængigt politisk bevillingsudvalg i forhold til det aktuelle Interreg-projekt KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Udvalget skal desuden sikre erfaingsudveksling på tværs af grænsen om relevante emner for det grænseoverskridende kultursamarbejde.

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts