Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » news-detail » Kultur- und Netzwerktreffen
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Foto: Martin Ziemer

Kultur- og netværksmøde

Der er en generel opfattelse af, at kulturtilbud ikke når ud til et tilstrækkeligt stort publikum. Afhængig af hvordan kultur defineres, viser tysk forskning, at kun en mindre del af befolkningen er aktive kulturbrugere.

Det næste Kultur- og netværksmøde den 1. november kl. 16.30-20 i Lyren/ Padborg har emnet ”Kultur for alle - Har DU et ansvar?”
Tilmelding inden den 29. oktober: kulturregion(at)region.dk

Debatten ”Kultur for alle!” rejser spørgsmålet, hvem der har ansvar for, at kulturen gøres interessant og tilgængelig for en bredere del af befolkningen. Er det politikerne, der bevilger projekter? Er det kulturaktører, der i højere grad burde tilpasse deres kulturtilbud, således at de befolkningsgrupper tiltrækkes, der bruger kulturtilbud markant mindre? Er det kulturinstitutionerne, der burde lave en mere opsøgende markedsføring? Eller er ansvaret bare den enkelte borgers? Kultur- og netværksmødets to første indlæg med Katrine Nyland Sørensen og Torge Korff vil stille skarpt på disse spørgsmål.

 

Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation har i mange år beskæftiget sig med medie- og kulturlandskabet i Danmark og arbejdede længe for DR. Udover at være flittigt brugt moderator beskæftiger hun sig med kommunikation og nye formidlingskoncepter. Til kultur- og netværksmødet fortæller hun om danskernes kulturelle vaner, samt tendenser og udviklingen siden fhv. kulturminister Carina Christensen lancerede sloganet ”Kultur for alle”. Vil fx den digitale udvikling gøre kulturen mere eksklusiv eller mere inklusiv? Torge Korff fra Kulturbüro Flensburg vil præsentere en tysk vinkel og fortælle om kulturstøtte i Tyskland.
I aftenens anden del lægges der op til en præsentation af forskellige eksempler på, hvordan man kan nå ud til bredere publikumsgrupper, og til en debat om nødvendigheden af at gøre kulturen vedkommende. Debatten vil bl. a. dreje sig om, hvilken rolle den offentlige kultursektor har, hvor grænsen går mellem selvfinansieret populærkultur og behovet for at offentlig støtte på den ene side fremmer nichekultur og på den anden side når ud til ”alle”. 

Program

Det er gratis at deltage og arrangementet simultantolkes.

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts