Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » KursKultur: Tilskud » Mikroprojekter » Detail » Die Rechte der Kinder
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Børnerettigheder

Projektet har til formål at lære børn om deres grundlæggende rettigheder. Desuden vil særligt de ældre elever skulle reflektere over de forskelle og ligheder, der er mellem børns situation i henholdsvis Danmark, Tyskland og Norden.
Projektet gennemføres i et samarbejde med teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund, der har udviklet et koncept, hvor eleverne gennem bevægelse og kreativ sprogbrug tilegner sig ny viden.
Målgruppen er elever fra 4.-6. klasse, og der vil deltage 10 klasser i projektet. Elever fra en dansk mindretalsklasse vil arbejde sammen med elever fra en tysk mindretalsklasse i en todages workshops. I alt tilbydes fem workshops i efteråret 2018.  Forløbet i hver workshop er følgende:
1. Introduktion i de enkelte klasser
2. Brev-/e-mailudveksling
3. Workshop
Hver workshop afsluttes med en præsentation for de andre elever på den skole, hvor workshoppen finder sted.

Projektpartnere: Deutscher Schul- und Sprachverein Nordschleswig, Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Bevilling: 114.730 DKK 

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts