Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » KursKultur: Tilskud » Mikroprojekter » Detail » Gendarmstien – eine Grenze, die uns verbindet
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Gendarmstien – en grænse, der knytter os sammen

Målet med projektet er at udbygge og intensivere partnerskabet mellem Nydamskolen og Ostseeschule. Samtidig inviteres to mindretalsskoler til at komme og se resultatet af de to skolers arbejde og lære af deres erfaringer. Der er planlagt en projektuge om 'Gendarmstien'. Som optakt vil der blive afholdt en fælles weekend på Scheersberg, hvor eleverne fra Nydamskolen og Ostseeschule lærer hinanden at kende og samler de første idéer til Gendarmstien. Ugen efter blandes eleverne, en del af de danske elever tilbringer ugen hos gæstefamilier i Flensburg, og en del af de tyske elever tilbringer ugen i Sønderborg. I ugens løb arbejder eleverne med emnet i delgrupper (musik, sprog og dans) under kyndig vejledning fra en professionel workshopleder.

Ugen rundes af med opvisninger på Nydamskolen og Ostseeschule, som elever fra de to mindretalsskoler også vil blive inviteret til. I efterbehandlingsfasen mødes lærere fra alle fire skoler og drøfter en yderligere udbygning af partnerskabet eller muligheder for udveksling.

Partnere: Nydamskolen Sønderborg og Ostseeschule Flensburg

Målgruppe: Elever fra partnerskolernes 7. og 8. klasse

Bevilling: 105.560 DKK / Februar 2018

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts