Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » KursKultur: Tilskud » Mikroprojekter » Detail » Grenzüberschreitende Jugendzusammenarbeit 'Grenze/løs/'
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Grænseoverskridende ungdomsarbejde 'Grenze/løs/*

Workshoptilbud for unge

Der skal afholdes en 4-dages workshop for unge med det mål at udvikle en bæredygtig platform for det grænseoverskridende ungdomssamarbejde. Der sigtes efter en blandet gruppe unge, som kan bidrage med forskelligartede kulturelle baggrunde, erfaringer og kompetencer. Der skal diskuteres aspekter som mulige samarbejdspartnere, fremtidig finansiering og organisation under workshoppen. Eksperter inden for frivilligt arbejde, workshoporganisation og fundraising skal give inspiration hertil. 

Partnere: Grænseforeningen Ungdom, Sydslesvigsk Vælgerforenings Ungdom (SSWU), Junge SPitzen

Bevilling 2017: 60.500 DKK

Facebook-Video: video

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts