Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » KursKultur: Tilskud
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

Støtte til dansk-tyske kulturprojekter og møder

Interreg-projektet KursKultur 2.0 er grænselandets kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0 fremmer den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere.

For at opnå målene er der bl.a. etableret forskellige støttepuljer: 

Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne.

Transportpuljen støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning.
* OBS: maks. 14.900 DKK til endagsbesøg/ 29.800 DKK til besøg m. overnatning. 

Strakspuljen fremmer netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur. 
* OBS: maks. 29.800 DKK. 

Sprogpuljen støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogundervisningen for børn, unge og voksne i den tysk-danske grænseregion.

KursKultur 2.0: flyer støttepuljer

KursKultur 2.0 plakat:

Støttehenvisning

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts