Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig » 2013-2016 » Projekter » Detail » folkBALTICA Ensemble
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

folkBALTICA Ensemble

Projektpartner

  • folkBALTICA e.V., Norderstraße 89, 24939 Flensburg (Koordination)
  • Musikschulen der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, sowie der Stadt Flensburg, 
  • Musikskoler fra Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner, 
  • Syddansk Folkemusiktalentskole
  • Tønder Festival 
  • ROSA (Dansk Rock Samråd)
  • Landesarbeitsgemeinschaft Folk Schleswig-Holstein

Projektskitse til understøttelse af folkBALTICA Ensemblet i årene 2017-2020

folkBALTICA Ensemblet er et ungdomsensemble for musikalske talenter i alderen 15 til 25 år fra begge sider af den dansk-tyske grænse. Målet med ensemblet er at bidrage markant til talentudviklingsarbejdet i Syddanmark og Schleswig-Holstein, at videreudvikle grænselandets traditionelle musik og videreføre det interkulturelle ungdomsarbejde i regionen. Ensemblets repertoire tager udgangspunkt i den regionale musiktradition. Traditionel musik og sang fra Als, Før, Fanø, Flensborg, Slesvig osv. bliver bearbejdet og udført på moderne, innovativ og vedkommende vis. Dermed er folkBALTICA Ensemblet ikke bare traditionsbærer men også traditionsudvikler.

folkBALTICA Ensemblet har bl.a. optrådt ved markeringen af 1864-krigen på Dybbøl Banke, Tønder Festival og naturligvis ved folkBALTICA festivalen. Gennem det fælles sprog musik, spilleglæde og positive energi vækker ensemblet begejstring hos publikum.

Ensemblet grundlagedes i 2013 og optrådte for første gang offentligt ved festivalen samme år. De omtrent 50 unge mennesker mødes fem-seks gange om året for at øve og give koncerter. Prøverne er ekstremt intensive. Der arbejdes i særlig grad auditivt med den såkaldte ”gehørsmetodik”, hvilket bibringer medlemmerne en mere helhedsorienteret og universel musikopfattelse end den gængse node-indstuderings-metodik.

Ensemblet ledes af festivalens kunstneriske leder Harald Haugaard sammen med skiftende assistenter fra Danmark og Tyskland. For tiden er det violinisten Andreas Tophøj og guitaristen Rasmus Zeeberg. I de kommende år søges en assistentlærer fra den tyske side af grænsen.

Adskillige af medlemmerne har i de forgangne år udviklet sig så meget, at de er blevet optaget på enten musikkonservatorier eller musikuniversiteter i enten Danmark eller Tyskland og syner en professionel karriere i løbet af kort tid. De forlader – ikke alene pga. alderen – Ensemblet og starter en karriere som professionelle musikere.

Generationsskifte og sammensætning af ensemblet er til stadighed en udfordring, eftersom de gode og veluddannede musikere forlader ensemblet i takt med at yngre musikere med mindre erfaring skal efterfølge dem. Men det er netop princippet bag Ensemblet. Det handler ikke om, at udbygge den faste kerne, men derimod at gøre ensemblet til et instrument for talentudviklingen. Dette kan kun ske, hvis de unge musikere hele tiden bliver tilbudt en mulighed for at udvikle sig. Og ikke desto mindre har ensemblet i tiden, der er gået, vist, at det kan spille fantastiske koncerter.

Når tidligere medlemmer af ensemblet slår ind på vejen som professionelle musikere, viser det, at målet med ensemblearbejdet er nået: det baner vejen for talentfulde, men endnu ikke fuldt uddannede musikere og deres professionelle karrierer og beriger således folkemusikscenen i Tyskland og Danmark.

Størstedelen af ensemblets medlemmer kommer fra Region Sønderjylland-Schleswig, og sådan skal det også være fremover, selvom der fortsat også skal være plads til undtagelser. Forudsætningen herfor er, at det tætte samarbejde med musikskolerne i regionen samt Syddansk Folkemusiktalentskole styrkes endnu mere i de kommende år.

Musikskolerne overtager rollen som ”talentspejdere”. Efter en grunduddannelse med instrumentet i en af Region Sønderjylland-Schleswigs musikskoler, kan folkBALTICA Ensemblet videreuddanne de unge mennesker og formidle dem et solidt grundlag på folkemusik-området. På den måde muliggøres et sikkert talentudviklingsforløb fra grunduddannelse til specialisering og erfaring i en semiprofessionel ramme og hen til en mulig professionel karriere.

Ensemblets koncerter i regionen (folkBALTICA festivalen, Tønder Festival og ved andre lejligheder) bidrager stort til de unge musikeres motivation og ønske om at blive del af ensemblet.

Samarbejdet med Tønder Festival er i flere henseender vigtigt for folkBALTICA Ensemblet:

 

  • Unge, der gæster Tønder Festivalen, motiveres til at spille med i ensemblet
  • Koncerterne viser, hvor levende folkemusikscenen er i det dansk-tyske grænseland
  • Samarbejdet mellem Tønder Festivalen, folkBALTICA festivalen og yderligere partnere som ROSA (Dansk Rock Samråd), Landesarbeitsgemeinschaft Folk Schleswig-Holstein samt naturligvis musikskolerne styrker folkemusikkens netværk i Region Sønderjylland-Schleswig.

De kommende år forventes det, at ensemblet fortsætter denne positive og innovative udvikling med nye tiltag som f.eks. en reel turné i Danmark og Tyskland, der skal brande folkBALTICA Ensemblet, selve festivalen og regionen som sådan. Det forventes ligeledes, at folkBALTICA Ensemblet fremover regelmæssigt skal udgive musikken på både fysiske og digitale medier.

Bevilget beløb:

250.000 DKK / 33.557 Euro pr. år.

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts