Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig » 2013-2016 » Projekter » Detail » 2020 für Jugendliche
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

2020 for unge

Et paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forbereder unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Ungeprojektet består af en række delprojekter, som alle har den demokratiske grænsedragning fra 1920 som emne og skal sensibilisere deltagerne ift. demokrati og medbestemmelse/medborgerskab. Inden for denne ramme er der planlagt workshops for unge inden for musik, dans, billedkunst og film. De enkelte elementer/workshops er nærmere beskrevet under aktiviteter. Det overordnede mål for aktiviteterne er at skabe interesse hos deltagerne for grænsedragningen i 1920 samt motivere dem til at reflektere over grænsernes betydning i al almindelighed. 

Der stræbes efter samarbejde og synergi mellem de enkelte workshops. Som projektafslutning i 2020 er der planlagt en workshop-festival, hvor aktiviteternes resultater præsenteres for en større offentlighed.

Som målgruppe har de fleste workshops unge mellem 15-25 år, dog uden at det skal forstås som en absolut aldersgrænse. Nogle tilbud retter sig mod skoleklasser, andre mod fritidsgrupper og enkeltpersoner. På den måde skal der nås en så bred målgruppe som mulig.

Projektorganisationen

Ungeprojektet administreres og koordineres i Kulturaftalesekretariatet. Derved sikres bl.a. synergien mellem de enkelte aktiviteter samt det dansk-tyske perspektiv. Sekretariatet understøtter også med markedsføringen. Kulturaktørerne bidrager med deres netværk til rekrutteringen af deltagerne og samarbejder med andre tiltag.

 

Samarbejdspartnere

UC Syd (CFU), Tønder Festival, skandaløs Festival, Stela Korljan, Dany Heck, Rick Towle, Unge- og kulturforvaltningerne fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere.

 

Aktiviteter

Dans

Ved ungeprojektets delprojekt ”dans” vil danske og tyske elever udvikle tre danseforestillinger, som tager afsæt i den historiske baggrund for folkeafstemningen og grænsedragningen i 1920.

Kunstnerisk ledes delprojektet af NoBordersCompany, som er et (konstant) skiftende ensemble under ledelse af Stela Korljan. Endvidere er det delprojektets ambition, med grænsedragningen 1920 som udgangspunkt, at indgå i en dialog med andre europæiske grænseregioner for at lære af andres erfaringer.

Delprojektets aktiviteter:

Fase 1 – 2018
Udarbejdelse og opførslen af en danseperformance ”Uden grænser - #SønderjyllandSuite” med unge fra  begge sider af grænsen. Stykket er blevet opført den 12.10.2018 i Flensburg og den 13.10.2018 i Sønderborg.

Fase 2 – 2019
Genoptagelse af ”Uden grænser - #SønderjyllandSuite” den 13.-14.05.2019. Samtidig udvikles der en opførsel af Carl Nielsens 3. symfoni med orkester og dans. Forestillingerne er den 13.05.2019 i Sønderborg og den 14.05.2019 i Husum.
Læs reportagen i Der Nordschleswiger

Fase 3 -2020
Komposition/Udarbejdelse/tilrettelæggelse af danseoperaen "Én verden" af Richard Wester. Baseret på nordiske myter og sagn (Ask og Embla) og med live-optræden fra børn og unge fra regionen, kor og musikere fra regionen, gæstesolister DE/DK samt NBOrchestra Kroatien, professionelle kunstnere fra Regionen.

 

Filmprojekt/-workshops

I delprojektet ”film” skal de unge beskæftige sig med produktionen af kortfilm, som omhandler historien i vores region, herunder især grænsedragningen.

Danske og tyske skoler med 9. og 10. klasser inviteres til workshops om film. I efterår 2019 blev 2 danske og 2 tyske klasser inviteret på workshop på hhv. Knivsberg og ADS Schullandheim Sylt. Den 29.11. blev der gennemført en festlig filmgalla for de involverede klasser.
Læs reportagen i Der Nordschleswiger

Der tilbydes yderligere fire forløb i 2020. Alle camps gennemføres på Knivsberg på følgende datoer:

  • Camp 1: 14.9.-15.9.2020
  • Camp 2: 21.9.-22.9.2020
  • Camp 3: 23.9.-24.9.2020
  • Camp 4: 28.9.-29.9.2020

Flyer - Tilmelding

Alle film deltager automatisk i en årlig konkurrence. Tre film nomineres i kategorierne bedste film, bedste manuskript, bedste skuespil, bedste plakat i hhv. 2019 og 2020 og præmieres af en jury.

Ungdomskunstlaboratorium

Gennem interaktive kunstprojekter skal der i ungeprojektets delprojekt ”kunst” reflekteres over abstrakte emner, således at deltagerne og publikum vil blive opfordret til at beskæftige sig med grænsedragningen.

Ungdomskunstlaboratoriets aktiviteter bliver udviklet af en gruppe  børn og unge i alderen fra 8 til 18 år under ledelse af Dany Heck og Rick Towle.

Projektfaser:
I sommer 2018 blev der ved Tønder Festival præsenteret ”levende skulpturer”. En skrædder hjalp med fremstillingen, og en teaterfaglig person/performancedanser hjalp gruppen med at finde det rigtige udtryk under opvisningen. Deltagerne blandede sig med tilskuerne og inddragede publikummet. 

Ved hjælp af en fotodokumentation fastholdes skabelsesprocessen for landkort-kostymerne og de efterfølgende performances, så de kan udstilles i forskellige sammenhænge. For eksempel kunne resultaterne vises i udstillingen ”Perspektivwechsel”, som planlægges af Museumsberg Flensburg.

Workshoprækken blev fortsat i 2019 og en af højdepunkterne var deltagelsen på skandaløs festivalen. Ungdomskunstlaboratoriet faciliterede en silketryksworkshop, hvor festivalgæsterne kunne få trykt de unge kunsteres motiver på deres medbragte t-shirts og poser.

Samtidig blev der lanceret et Mail Art Projekt til skoleklasser. Interesserede klasser kan deltage i en postkortstafet om emnet grænsedragning. Se mere på www.ju2020mail.art 

For 2020 bliver der sammen med den voksende deltagergruppe udviklet lignende, men nye tiltag med andre perspektiver på begrebet grænse. 

Musik og festival

Gennem delprojektet ”Musik og festival” fremmes dels den aktuelle dialog mellem danske og tyske unge 100 år efter grænsedragningen i 1920, dels præsenteres ungeprojektets aktiviteter for et bredt publikum i en storslået afslutning på Tønder Festival 2020. 

I samarbejde mellem Tønder Festival og skandaløs Festival vil unge understøttes i at blive ambassadører og frivillige festivalhjælpere.

2019 blev skandaløs festival gennemført med temaet ”landdistrikter”. Festivalen gennemføres hvert andet år. Der er planlagt et udvekslingsprogram for de frivillige unge mellem de to festivaler. Ligeledes videreføres Tønder Kommunes tidligere fyrtårnsaktivitet (talentworkshoppen Youngmade) og forankres endnu mere på tysk side.

2020 samles workshopsene i en kultur-/workshopfestival for unge på Tønder Festival. Festivalen er planlagt til at blive afholdt onsdag den 26.08.2020 inden Tønder Festival på den store Open Air scene og i de omliggende telte på det frit tilgængelige areal. 

Her vil ambassadørerne spille en afgørende rolle ift. formidlingen af aktiviteterne overfor deres jævnaldrende, men også deltagerne fra de enkelte workshops vil bidrage med forestillinger, netværksarrangementer og diskussion. De unge præsenterer deres arbejde og resultater for både unge og ældre/gamle og inviterer de besøgende til at medvirke i aktiviteter i relation til de respektive kunstgenrer. På den måde bliver ungeprojektets enkelte elementer fremhævet foran et stort publikum.

 

Budget

For aktiviteterne i ungeprojektet afsættes der en samlet ramme på 1.800.000 DKK.

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts