Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
Søg arrangement

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Vores grænseregion har fået en Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturaftalen løber 4 år fra 1. januar - 31. december 2016. Kulturaftalen blev underskrevet ved en storstilet ceremoni på Schifffahrtsmuseum d. 10. april 2013, hvor 120 gæster deltog. Heriblandt flere prominente gæster som Kulturminister Marianne Jelved og Minister for Justits, Kultur og Europa Anke Spoorendonk. En højtidelig dag hvor en historisk aftale blev underskrevet, som samler kulturkræfterne på tværs af den dansk-tyske grænse, på tværs af kommunerne Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Kulturministeriet i Danmark og Ministerium for Justits, Kultur og Europa. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse. Der skal gøres en indsats for at styrke følgende områder:

Indsatsområder

  • Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
  • Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum
  • Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

På længere sigt er visionen:

Vi vil med kulturen som mødested skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen styrker de kulturelle kompetencer og bidrager til interkulturel dialog. Vi vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa.

Finansiering 2013 - 2016:

Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg: 6,2 mio. kr. / 835.583 Euro 

Kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg: 3,7 mio. kr. / 500.000 Euro 

Region Syddanmark: 1,25 mio. kr. / 167.919 Euro 

Ministerium for Justits, Kultur og Europa i Schleswig-Holstein: 745.000 kr. /100.000 Euro 

Kulturministeriet i Danmark: 5,95 mio. kr. / 800.000 Euro 

Læs hele aftalen.

Download vores folder, der i ultrakorte træk beskriver aftalen

Kontakt

Contact Form