Dansk Deutsch
Følg os på Facebook Læs op Større tekst Mindre tekst Udskriv Sitemap
Faginfo
Kulturboost
SkultpurFokus

Grenzen

En ny udstilling - ”Grenzen” - på Augustiana Skulpturpark & Kunstcenter med fernisering lørdag den 16. 1. 2010 kl. 13-15.

Udstillingen åbnes af borgmester Aase Nyegaard.

Udstillingsperioden er fra 16. jan. 2010 til og med den 14. feb. 2010.

Åbningstider: Lørdage og søndage kl. 11 til 16.

Udstillere er: Eva Ammermann, Joachim Thode, Imme Feldmanns, Nils Vollertsen, Søren Møller, Dan Thuesen, Ulrich Mattes og Sylvia Stuhr.

Otte kunstnere fortolker temaet "grænse"
Udgangspunkt for udstillingen er åbningen af den indre tyske grænse for 20 år siden. I virkeligheden var denne grænse ikke kun en indre grænse mellem to dele af Tyskland, men også en statsgrænse mellem to forskellige styreformer. Med denne udstilling præsenterer de otte kunstnere deres bud på temaet GRÆNSE.

På forskellig vis og med forskellige midler inden for billedkunsten nærmer de sig dette vanskelige tema. Deres arbejder giver udtryk både for konkrete og virkelige grænser som den indre tyske og andre statsgrænser, men stiller desuden spørgsmålstegn ved en række
kunstneriske barrierer, dvs. de mange usynlige grænser (begrænsninger) og andre hemmeligheder, som behandles i værkerne, og som for tilskuerne åbner op for en kompleks tankeverden.

Om de otte kunstnere:
Eva Ammermann (f. 1959 i Hamburg) har i sin foto- og toneinstallation fra 2007 med titlen ”Fra husets indre liv” beskæftiget sig med den daværende grænsekontrol i Lanze ved Lauenburg. Grænsekontrolbygningen med det lange kontor, garager, hundehuse og en hal til undersøgelse af lastbiler står ved den tidligere grænse til DDR og blev bygget for ca. 30 år siden. Ved åbningen af grænsen i 1989 havde bygningen ikke mere noget formål og
blev i nogle år brugt til indkvartering af asylansøgere, men står i dag tom. Med 12 fotografi er og i tre interviews søger kunstneren tilbage til erindringerne om huset, de mange medarbejdere fra forbundsgrænsekontrollen og asylansøgerne, som har arbejdet og levet
i dette bygningskompleks. Det har ikke været meningen at afklare de begivenheder, som har fundet sted, men derimod at lodde grænserne for kontrollen, der fandt sted i rummene under de dengang herskende forhold. 

Joachim Thode (f. 1942 i Hamburg) præsenterer arbejder fra 1991 under titlen ”Fremtiden har to navne”. Det er øjebliksbilleder fra det daværende Østtysklands forandring. Denne
forandring ses særlig tydeligt i det genforenede Berlin, hvad den nu helt funktionsløse mur er vidne om. På kryds og tværs mellem øst og vest opstår ofte fotografi er med ironiske undertoner.

Ironien gælder også grafikeren Imme Feldmanns (f. 1964 i Rendsburg) to træsnit, der er fremstillet til erindring om 1989. Således får hun det humørfyldte ord ”Glas Most” sat i centrum på sit ene træsnit som en slags verbal vits om det daværende russiske slagord Glasnost. I det andet træsnit ”Du skal over syv broer” henviser hun til en sang ”Puhdys” af det kendte DDR rockorkester, som også Peter Maffay har gjort kendt i vesten. Den figurative fremstilling med verbale vitser vækker eftertænksomhed om det, der trods alt forbandt de to tyske stater.

Nils Vollertsen (f. 1956 i Husum) benyttede i sit værk 1989 det tyske fl ags farver til at bearbejde genforeningen, ikke mindst for sig selv. I hans nyeste, livsglade litografi er nvender tegneren gerne farven rød. Hans farveføring minder dermed om det danske flag, Dannebrog. Kunstneren, der tilhører det danske mindretal i Slesvig-Holsten, refererer i sine værker til det dansk-tyske grænsetema, samværet og tilstedeværelsen af to nationaliteter.

Den danske kunstner, Søren Møller, (f. 1951 i Nakskov) søger i sine installationer og fotografi er både det danske og det tyske. Humoristiske referencer til den danske angst for at miste identitet ved berøring med ”det fremmede” er sat helt på spidsen i kunstnerens arbejde ”og nu sammen i Afghanistan”.

Hans kollega Dan Thuesen (f. 1945 i Højer) maler – mindre politisk betonet – stemningsfyldte landskaber med høj himmel og vid horisont fra det fl ade marsklandskab. Det er landskaber
nær den dansk-tyske grænse ved Rickelsbüller Kåg. En vej går til den gamle grænseovergang ved Siltoft. På den ene side ligger en dansk saltvandssø, på den anden en tysk ferskvandssø. Ro og afslappethed lyser ud af disse billeder sammen med en viden om
det, der binder de to nationer sammen.

Grænserne for kunst fascinerer Ulrich Mattes (f. 1958 i Stuttgart). Hvilke vekselvirkninger dukker op, når kunsten bryder ind på andre områder? Og hvordan påvirkes kunsten af at bryde ind på disse andre områder? At søge svar på disse spørgsmål lykkes i sagens
natur kun, når der ses væk fra en positionering af ”egentligt arbejde” i en klassisk udstillingssammenhæng. Derfor bliver tilskueren opfordret til at besøge både kantinen hos Universitetsklinik Schleswig-Holstein samt Mensa i Seeburg og lade sig overraske der.

Sylvia Stuhr (f. 1948 i Hamburg) beskæftiger sig med den mest elementære grænse, den legemlige. Huden som grænse for kroppen får i hendes værker en særlig betydning. Af det lette og spinkle materiale, papir, opstår hendes værdiløse og forkrøblede, hudtynde
væsener og fi nt arrangerede krops-scenarier, hvis transparens og skin medinddrager tanker både om det indre og det ydre. At overskride grænserne for tanker og følelser uden at efterlade ødelæggelse er Sylvia Stuhrs mål.

Bookmark and Share